top of page

תעודות והסמכות

תעודות והסמכות של המתקשרת רונית דוד לוי:

מסלול לימודי:

  • בוגרת מרכז טבע נאות- הילינג

  • לימוד שחזור גלגולים

  • רייקי

  • ביואנרגיה

  • מטפלת בשטיפה אנרגטית מאת ד"ר נאדר בוטו

  • בוגרת לימודי קינסיולוגיה רגשית

  • טיפול בפרחי באך

  • תמציות תדרי קריסטלים

  • מטפלת NLP מאסטר פרקטישנר - מכללת רטר

  • מטפלת מוסמכת בדימיון מודרך

bottom of page